Ale

Västergötland, Bohuslän (Västra Götalands län)

Motivet i Ale kommunvapen är hämtat från Ale härads sigill från 1567, och föreställer ett alblad. Ortnamnet kan ha med trädet al att göra, men mera troligt är att det härstammar från ordet al med betydelsen helgedom.