Fagersta

Västmanland (Västmanlands län)

I Fagersta kommunvapen finns symboler för järnvägen och Fagersta bruk, två ting av stor betydelse för orten. Det bevingade hjulet är symbolen för järnvägen. Nedre delen av vapnet är i själva verket Fagersta bruks vapen, framtaget 1941.