Finspång

Östergötland (Östergötlands län)

Båda beståndsdelarna i Finspångs kommunvapen har med järn att göra. Den övre delen pryds helt enkelt av symbolen för järn. Den undre delen är hämtad från vapnet tillhörande ätten de Geer. Louis de Geer, som var en föregångsman inom svensk järnhanteringen förvärvade Finspångs gods år 1641.