Gotland

Gotland (Gotlands län)

I över 700 år har väduren, eller lammbaggen, tjänat som samlande symbol för Gotlands bönder. Redan på 1300-talet finns väduren med i form av ett gudslamm i Visbys sigill, då tillsammans med ett liljeträd som symboliserar Jungfru Maria.