Hallstahammar

Västmanland (Västmanlands län)

Hallstahammars ortnamn har sitt ursprung i en kopparhammare som anlades 1628 vid Trångforsen, och som lagt grunden för ortens basnäringar. I kommunvapnet finns både hammaren och kugghjulen med som representanter för industrins utveckling.