Järfälla

Uppland (Stockholms län)

Järfälla kommunvapen antogs 1955 och baseras på Sollentuna härads sigill, tidigast känt från 1560-talet (Järfälla kommun är en del av det gamla Sollentuna härad). Motivet är ett tillbakaseende gudslamm och kan möjligen härstamma från katolsk tid.