Kalmar

Småland (Kalmar län)

Liksom många andra medeltida orter (i Sverige t ex Jönköping) har Kalmar i alla tider haft en borg som huvudmotiv på sina sigill. Faktum är att Kalmar har Nordens äldsta kända stadssigill, från 1250. Borgen i Kalmar kommunvapen är hämtad från detta sigill. Stjärnorna som möjligen syftar på sjöfart och navigation, är hämtade från ett senare sigill.