Kramfors

Ångermanland (Västernorrlands län)

Kramfors har fått sitt namn efter industrimannen Kramm, som 1744 anlade en vattensåg i Gudmundrå socken. 1947 blev Gudmundrå upphöjd till stad, och fick då namn efter den tätort som bildats kring sågen. I samband med det anskaffades vapnet som nu är registrerat kommunvapen. ”Kråkan” härstammar från ett sockenssigill från 1600-talet, och syftar på Gudmundråborna, som brukade kallas ”kråkor”. Brovalvet symboliserar Sandöbron, en gång världens längsta betongbågbro.