Lerum

Västergötland (Västra Götalands län)

1969 slogs kommunerna Lerum, Skallsjö och Stora Lundby samman till Lerums kommun. Eklöven på kommunvapnet från 1982 syftar på dessa tre enheter. Oxhuvudet kommer från Vättle härads sigill från 1563, och syftar på den för trakten betydelsefulla boskapshandeln.