Mjölby

Östergötland (Östergötlands län)

Ortnamnet Mjölby kommer från det forntida ordet mylna, som betyder kvarn. Svartån har sedan medeltiden hyst en koncentration av kvarnar. På 1920-talet ersattes de vattendrivna kvarnarna med en stor eldriven kvarn som 2010 lades ned, varvid en viktig del av ortens historia avslutades. Kommunvapnets ström och kvarnhjul minner alltjämt om denna epok.