Mölndal

Västergötland (Västra Götalands län)

Mölndal var med sitt läge invid Mölndalsån från början en kvarnby, och ortnamnet innehåller det fornsvenska ordet mölna som just betyder vattenkvarn. I ortens vapen, framtaget i början av 1920-talet finns symboler för både kvarn, vattendrag och jordbruk med.