Mönsterås

Småland (Kalmar län)

Ortnamnet Mönsterås går tillbaka på en ås med en by kallad Mölstad, som i sin tur troligen har med mjöl eller kvarnar att göra. På kommunvapnet gestaltas också en ås, tillsammans med ett kors som ska erinra om det medeltida sjukhuset Kronobäck, som mellan 1479-1527 bedrevs i form av ett kloster med johannitmunkar.