Nacka

Södermanland (Stockholms län)

Nacka kommunvapen antogs i samband med att orten skulle upphöjas till stad 1949. Förslagen togs fram genom en tävling, och många innehöll just symboler för kvarnindustrin som historiskt kännetecknat denna bygd.