Nässjö

Småland (Jönköpings län)

Nässjö växte fram som järnvägsknut, och är idag den enda stad i Sverige där sex järnvägsbanor för både gods- och passagerartrafik möts. Detta gestaltas i de sex ekrarna i kommunvapnets kugghjul, som också ska symbolisera ortens industri. De tre kottarna ska symbolisera de omgivande skogsmarkerna.