Nybro

Småland (Kalmar län)

Statsmannen Axel Oxenstierna (1583-1654) var greve till Södermöre härad som numera utgörs av Nybro och omgivande kommuner. Armborsten i Nybro stadsvapen, som togs fram i samband med att orten blev stad 1932, sägs komma från Södermöres sigill. Men även Smålands vapen, liksom grevens eget innehåller ett armborst. Bron i vapnets nedre del speglar ortnamnets efterled.