Nynäshamn

Södermanland (Stockholms län)

Då Nynäshamn 1946 blev stad var två tredjedelar av befolkningen sysselsatta inom industrin, framförallt vid oljeraffinaderiet A. Johnson & Co. Den industriella prägeln och ortens historia som viktig hamnstad manifesteras i det vapen som togs fram samma år som stadsbildandet.