Olofström

Blekinge (Blekinge län)

Olofström växte fram kring Blekinges första järnbruk Petrefors. Orten fick senare namn efter brukets ägare Olof Olsson. Ringen av rundlar på kommunvapnet är hämtade från järnbrukets stämpel från 1700-talet. Hammaren kommer från Willands härads 1500-talssigill.