Salem

Södermanland (Stockholms län)

Fisken i Salems kommunvapen är hämtad från Svartlösa härads 1500-talssigill. Dess innebörd är dunkel, men möjligen åsyftas den i trakten dyrkade St Botvid, vars attribut är en yxa och en fisk. I vapnet, fastställt för Salems landskommun 1954, finns också tre blad av murgröna, en växt som förekommer på orten och som redan Linné på sin tid särskilt uppmärksammade.