Sigtuna

Uppland (Stockholms län)

Sigtuna är en av Sveriges äldsta städer med belägg för en stadsplan från 970-talet. Staden var biskopssäte före Gamla Uppsala. Även stadens vapen har urgamla anor, tidigast i ett sigill från 1311. Kronan kan syfta på att staden varit kungasäte (Olof Skötkonung), men även att landets första myntverk låg här.