Täby

Uppland (Stockholms län)

Vapnet för Täby föreslogs och fastställdes 1937, som en del i 10-årsfirandet av municipalsammhället. Senare har det fått representera Täby köping och till sist Täby kommun. Vapenbilden ska erinra om de många kristna runstenarna i Täby, främst dem vid Jarlabankes bro. Själva korset är en detalj hämtad ur runstenen vid Risbyle.