Trelleborg

Skåne (Skåne län)

Staden Trelleborg är känd från 1200-talet som centralort för fiske och handel i Skåne. Kommunens vapen är en trogen återgivning av stadens medeltida sigill, tidigast känt från 1471. Vapnet fastställdes 1924, vilket markerar slutet för en annan vapenvariant med tre lejon som då varit i bruk sedan 1860-talet. Denna vapenbild byggde på den missvisande folkliga tolkningen av ortnamnet som ”tre lejons borg”. Idag vet man att förleden ”trelle” är en vikingatida benämning på ”stolpar som stöttar fästningen”.