Umeå

Västerbotten (Västerbottens län)

1588 gjordes ett misslyckat försök att grunda staden Umeå vid en handelsplats i anslutning till Umeå kyrka. 1622 gjordes ett andra försök, men det dröjde till 1640 innan den ekonomiska utvecklingen tog fart. 1646 fick staden sina definitiva stadsprivilegier, samtidigt som man föreskrevs föra tre renhuvuden i sitt sigill. Vapnet, vars motiv är hämtat från Västerbottens landskapsvapen, fick sin nuvarande utformning då det fastställdes 1947.