Vaggeryd

Småland (Jönköpings län)

Vaggeryd anskaffade 1952 ett rent heraldiskt vapen, utan saklig eller symbolisk betydelse. Detta övertogs 1971 av den genom sammanläggning med Skillingaryd nybildade kommunen. På 1980-talet upplevde man dock detta vapen som innehållslöst och lät konstnären Erik Kling framställa det nya vapnet, som föreställer ett Vagnshjul. Den flerhundraåriga traditionen av vagnstillverkning i denna trakt anses ligga till grund för dagens möbel- och verkstadsindustri.