Vänersborg

Västergötland (Västra Götalands län)

Vänersborg som tidigare hette Brätte, fick sitt nuvarande namn och nya stadsprivilegier under drottning Kristinas tid, närmare bestämt 1644. Liksom Kristinehamn byggde den nya staden sin ekonomiska grund på den värmländska järnhanteringen och utförseln av trä och järn från Vänerområdet. Och i likhet med Kristinehamn föreskrevs Vänersborg att som märke använda en bojert - ett enmastat fraktskepp med platt botten och högre akter än för.