Värnamo

Småland (Jönköpings län)

Värnamo var redan under tidig medeltid en handels- och tingsplats. Orten blev självständig köping 1859 och erhöll stadsprivilegier 1920. Året därpå anskaffades vapnet, som i sin enkelhet skildrar ortens läge vid Lagan. Även ortnamnets efterled - mo, som betyder sandslätt - kan med fantasins hjälp läsas in i det guldfärgade fältet.