Tävlingsregler

1. Anmälda skolor deltar i utmaningen två valfria veckor under september och oktober 2018. Veckorna ska vara sammanhängande, men ni kan delta under flera veckor om ni vill och sedan välja ut två av era bästa resultatveckor.

2. På resultataffischen som skickas ut till skolan finns det två redovisningsfält. Vid det ena fältet redovisar klasserna vägen till skolan och vid det andra fältet redovisas vägen från skolan. Olika färger symboliserar färdsätten till/från skolan:

  • GRÖN PRICK: cyklade/promenerade - Ger 1 poäng
  • ORANGE PRICK: åkte kollektivt - Ger 1 poäng

3 .Elever och personal redovisar dagligen sina respoäng direkt på affischen genom att färglägga prickarna i den färg som överensstämmer med färdsättet till och från skolan.

Exempel: Mollie blir skjutsad till skolan, men går hem. Hon ska då inte fylla i någon prick i fältet ”till skolan”, men en grön prick i fältet ”från skolan”.

OBS! Varje deltagare ska max fylla i två prickar per dag, annars blir skolans slutresultat fel.

4. Efter utmaningsveckorna sammanställer varje klassföreståndare klassens totala poäng direkt på affischen och lämnar den sedan till skolans kontaktperson.

5. Kontaktpersonen sammanställer alla klassaffischer och redovisar skolans totala poäng direkt i redovisningsformuläret som finns under menynknappen "Redovisa resultat".

6. Senast fredagen den 12 november ska skolans slutresultat vara redovisade.

7. Om endast ett fåtal klasser på skolan deltar i utmaningen tävlar man i kategorin ”Bästa klass”.

8. Den 7 december (vecka 49) offentliggörs alla pristagare på hemsidan.

Minimum sträcka

Vi rekommenderar att varje färdriktning, i form av gång eller cykling, motsvarar en sträcka på minst 500 meter. För de som har kortare väg till skolan eller är i behov av något särskilt stöd kan exempelvis en promenadslinga anordnas runt skolgården eller kvarteret.

Alternativ till bilskjuts

Elever som av olika anledningar måste bli skjutsade i bil till skolan kan samla respoäng genom att exempelvis gå sista biten från en avlämningsplats som bör ligga minst 500 m från skolan.

Ta hjälp av föräldrar och eleverna själva och se om ni tillsammans kan hitta en lämplig sådan plats i ert närområde.

Vårt motto är att ALLA ska kunna vara med! Vi är övertygade om att ni själva säkert har fler egna kreativa lösningar som skulle kunna funka för just er.

PS. Några har undrat om det inte kan genereras poäng om man färdas i en ”miljöbil" till och från skolan. Eftersom huvudsyftet med aktiviteten är att minska biltrafiken runt skolor, har vi beslutat att behålla det nuvarande poängsystemet. Naturligtvis tycker vi det är bra att så många som möjligt färdas i ett så miljövänligt alternativ som möjligt, men just i den här aktiviteten är huvudsyftet att få ner biltrafiken. Vi vill dock poängtera att vi har full förståelse för att förutsättningarna för att ställa bilen kan variera. Men om så många som möjligt försöker dra sitt strå till stacken, så tror vi att slutresultatet bara kan bli bättre. DS.

Anmäl nu!
Redovisa resultatet!
Aktiva kommuner