Gör en serie...

Här ser du sex tecknade serierutor som saknar text. Serien är tänkt att handla om en trafiksituation i närmiljön. Du bestämmer vad som ska stå i textrutorna.

Max antal tecken i varje ruta är 160 st. Aktiviteten pågår under hela maj.

-2 elever vinner en bok
-2 elever vinner två biobiljetter
-2 elever vinner en ficklampa

Lycka till!

Klicka här för att se redan skapade serier.Obs! Inskickade bidrag kan komma att publiceras i sammanhang som hör ihop med Trafikkalenderns trafiksäkerhetsarbete.