Nära ögat
Hej då alla barn ha ett fint lov. Läraren skulle krama ett barn men då kom bussen. Bussen väntar och väntar.

Dom vinkar till en men dom går till han  men dom tittar inte i trakiken. Så det kommer en bil som inte vet att det är två barn. Så då åker bilen i lycktstolpen. Bilen går sönder

Serien är skapad av: Olle leden, Lendahlskolan, Alingsås

Tillbaka >>