Två kompisar som skulle gå till stranden men det blev nott helt anat
Ska vi gå till stranden säger mimi ja! Säger tomu. Nu går vi till stranden då får jag flyga min drake.säger tomu. Nej min drake hjälp mig.säger tomu.

Nej vad gör du!!!!! Ni förstår väll att man inte bara hoppa ut i vägen. Ängkligen frame säger mimi så skjönt säger tomu.

Serien är skapad av: Frank & Abbe, Margeretelundsskolan, Österåker

Tillbaka >>