Kalle och Maja
De va en gång två ekorrar de heta Kalle och Maja de skulle gå till stranden. De gick till stranden. Kalles drake flög iväg.

Maja rädde Kalle. Manen blev arg. Han sa att det är ett övergångsställe och då ska man gå. Så kom dom till stranden och Slut.

Serien är skapad av: Amir Arifi, Rebbelberga, Ängelholm

Tillbaka >>