trafik
var försiktig i trafiken i sommar. Nu ska vi gå på bussen. Nu stannar bussen, de går av.

De ska gå över, men det kommer en bil. Bilen kör på en stolpe. Det är viktigt att titta först när man går över vägen.

Serien är skapad av: Ester, nya elementar grundsärskola, Stockholm

Tillbaka >>