Barne får sommar lov
Hej barnen i morgon har ni sommar lov.  Ja!! säger barnen. Bussen stanr vid huset där de bor.  Barnen går över vägen.

Bilen stanar inte. Han som kör bilen blir räd så han kör i lykt stolpen. Mamman och pappa och trösta barnen. Men nästa gång så tittar ni över vägen.

Serien är skapad av: Vincent Nygren , Rätan skolan, Berg

Tillbaka >>