Fröken och barnen
Fröken siger till alla barnen bra jobbat När barnen skulle gå hem kramade fröken alla barn Barnen gick in i busen åkte hem

barnen skulle gå  över vägen en bus kom fårt ochs skulle  krocka på barnen  Barnen blev skreckslagna och rädda  Sen så kom deras fräldrar och tröstade barnen.

Serien är skapad av: Farhiyo, Byttrop, Borås

Tillbaka >>