Sommarlovät
Det är en helt vanlig da och frökän står och pratar hon säjär att dom var duktiga i kyrkan. Frökän kramar Olvär och vingkar häjdå Olvär kramar Maja och säjär till Stina om hon vill hänga med och leka med Leo. Olvär och Stina se säj intä för dom springer rakt ut på vägän.

Hej Max! Ja hej Olvär och Stina! Ska vi spela fotboll. Ja Max. Max va roligt att vi kan leka vi kan väl spela fotbol när vi leker men shit en bil. Olvär och Stina jik dät bra ja MAx dät jik bra.

Serien är skapad av: Alma, Sandsjöfors skola, Nässjö

Tillbaka >>