värsta krocken
Sista skoldagen Skolan slutar Barnen blir jätte glada  Barnen kliver in i bussen Fröken kramar barnen Barnen går ur bussen Det kommer en bil

Barnen går över vägen Det kommer en bil Barnen ser inte bilen och bil chauffören ser inte barnen Sen ser bil chauffören barnen chauffören får panik och måste köra in i lyktstolpen  Barnen blir rädda och går hem

Serien är skapad av: Niklas Saapunki, Nikkala skola, Haparanda

Tillbaka >>