LÄRARHANDLEDNING


”Stanna, Titta, Vinka” är ett initiativ från Volvokoncernen med syfte att öka trafiksäkerheten för barn i situationer med tunga fordon inblandade. Utbildningsaktiviteten riktar sig till lärare och elever i årskurs F-6 och aktiviteten kan anpassas efter skolans önskemål och resurser. Utbildningen kan göras på egen hand i klassrummet, eller om möjligt, i samarbete med instruktörer från företag med tunga fordon i sin verksamhet.

GENOMFÖRANDE

1. Information om materialet

Läs informationstexten om ”Stanna, Titta, Vinka”.

2. Animerad film

Se den 7 minuter långa animerade filmen om tunga fordon. Här berättar Tim om vilka typer av fordon det finns och vad som är viktigt att tänka på när man vistas i trafiken.

3. Interaktiv berättelse

Berättelsen är ett bra komplement till filmen, och syftar till att få igång en dialog med barnen om vad de bör tänka på i olika trafiksituationer.

4. Övriga uppgifter

Komplettera gärna undervisningen med övriga kunskapstester och övningar som står till förfogande.

I SAMARBETE MED