FRÅGOR PÅ FILMEN
"STANNA, TITTA, VINKA"

Även om det är vuxnas ansvar att skapa trafiksäkra miljöer för barn, så kan du påverka din egen
säkerhet genom att lära dig mer om olika trafiksituationer.
Gör denna uppgift när du har sett filmen ”Stanna, Titta, Vinka”.
När du är klar kan du jämföra dina svar med facit.